www.achilles.com/sweden  

Achilles Nordic Nyhetsbrev

Utgåva 5, Juni 2005

       
 
Innehåll


Sellihca växer

Business Directory

Sellihca stryrgruppsmöte

Approve

Premium Service

Sellihca Service Desk

Marknadsundersökning

Ny kontaktperson

 

Statistik


Antal godkända leverantörer: 1.168

Antal sökningar senaste 12 månaderna: 14.934

Antal deltagande organisationer: 117

Antal användare: 949

 

Kontakta oss


För mer information om våra tjänster eller events, kontakta oss på:

Tel SE: +46 (0)8 444 1720
Tel NO: +47 3706 3530
Tel DK: +45 5155 2008

Achilles Information
P.O. Box 1087
SE-164 25 Kista
Sverige

E-post: nordic@achilles.com

Hemsida: www.achilles.com/se/sellihca

 

Lägg till mottagare


Är det fler inom er organisation som vill ha Achilles Nordic Nyhetsbrev - information om transportbranschens leverantörsregister i Norden? Klicka här, ange företag, namn och e-postadress. Märk e-postet med "Ny mottagare".

 

Avregistrering


För att avregistrera Achilles Nordic Nyhetsbrev, klicka här. Ange ditt namn, företag och e-postadress. Märk e-postet med "Avregistrering".

 

 

 

 

 

 

Sellihca växer

 


Sellihca är ett gemensamt kvalificeringssystem och leverantörsregister, som de deltagande energibolagen använder för att få information och göra urval av leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader.

Om vi blickar tillbaka några månader var det inte länge sedan vi passerade gränsen för 1.000 kvalificerade leverantörer. Den positiva trenden fortsätter uppåt och vi är glada att meddela att databasen har ökat med 30% det senaste året. Vi har nu snart 1200 kvalificerade leverantörer. Dels beror ökningen på genomförda Premium Service kampanjer men också att verktyget används flitigare och att fler leverantörer därmed får vetskap om Sellihca och önskar kvalificera sig. Det finns fortfarande väldigt många leverantörer som inte är kvalificerade så vi tror på en fortsatt uppgång och hjälper er gärna i ert arbete att värva ERA leverantörer. Läs mer om detta under Premium Service. Antalet sök i Sellihca har ökat det senaste året med hela 30%. Mer statisik finns till vänster.

 

För drygt en vecka sedan lanserades GUBD, Global Utilities Business Directory. En gemensam databas för Achilles prekvalificeringssystem i energibranchen. Detta ger dig en unik möjlighet att söka nya leverantörer från hela världen. Läs mer här.


Ta gärna kontakt med undertecknad som är er nya kontaktperson för Sellihca hos Achilles om du har några frågor eller önskemål. Mer om mig senare i detta nyhetsbrev.

 

God läsning önskar,

 

Håkan Asp
Produktansvarig Sellihca i Sverige
Tel: 08-444 17 21

 

 

Premiär på Business Directory

 

Globaliseringen ökar inom alla områden, Achilles hör ofta från sina partners att man önskar att identifiera nya möjliga leverantörer från andra länder och marknader. Achilles har därför tagit initiativet till att samla fem regionala leverantörs databaser inom energibranschen i en gemensam databas. Sellihca kvarstår som förut, men i menyn till vänster i Sellihca finns nu en länk till Global Utility Business Directory, länken benämns Business Directory.


I denna leverantörs databas finns 6000 leverantörer som är prekvalificerade i något av Achilles kvalificeringssystemen i UK (UVDB, 4500 leverantörer), Irland (Supply Line, 1000) och Australien/Hong Kong (APUG, 500). Senare kommer även kvalificeringssystemen i Norden (Sellihca, 1200) samt Spanien/Portugal/Sydamerika (Repro, 2000) att finnas med i databasen. Det blir då över 9000 leverantörer från hela världen samlade i Business Directory som blir tillgängliga för Sellihca abonnenter. Detta ger dig en unik möjlighet att få en samlad överblick över den globala leverantörsmarknaden.

 

När du söker i Business Directory, skall du använda UVDB’s nomenklatur, klicka här. Det framgår tydligt i vilket kvalifikationssystem leverantören är prekvalificerad. Det är sedan enkelt att inleda en dialog med leverantören genom att använda e-mail funktionen. Är leverantören intressant kan man be den att även kvalificera sig i Sellihca.

 

Du är välkommen att kontakta Sellihca om du önskar mer information eller hjälp.

 

Sellihca sökprogram
Om du saknar du inloggningsdetaljer eller behöver nytt lösenord kontakta Victoria Vessali, tel 08-444 17 27.

 

 

Sellihca stryrgruppsmöte i Oslo

 

Sellihca styrs av en styrgrupp med representanter från de deltagande energibolagen. Den 26 maj 2005 var det styrgruppsmöte i Oslo, Norge. Agendan var mycket innehållsrik, särskild en punkt på agendan fick mycket uppmärksamhet.

 

Som vi har informerat om i tidigare nyhetsbrev har styrgruppen beslutat att delta i utvecklingen av ett gemensamt globalt leverantörsdatabas. Leverantörsdatabasen, Global Utility Business Directory (GUBD) presenterades på mötet. Alla deltagare var mycket positiva till databasen och ser fram mot att söka leverantörer globalt. GUBD kan du läsa mer om här.

 

Den årliga annonseringen av Sellihca i TED presenterades också på styrgruppsmötet. Annonseringen kommer, till skillnad från tidigare år, att bestå av tre självständiga annonser för Suppliers, Works och Services. Referensnumren är 2005/S 91-090188, 2005/S 91-090189 og 2005/S 91-090190. Samtliga av Sellihcas annonser finns i Sellihca sökdatabas under menyn Public Notes.

 

Ett komplett protokoll från styrgruppen distribueras till alla deltagare. Vill du veta mer om styrgruppens arbete kontakta styrgruppens sekreterare Klaus Kræmer på e-post klaus.kraemer@achilles.com.

 

 

 

Approve - Sharing Best Practice

 

I förra nyhetsbrevet informerade vi om Approve, en modul där inköpasorgansationerna inom Sellihca kan registrera egen information om leverantören. Då lovade vi att återkomma med ett kund case om Approve. Nedan kan du läsa om en Approve-lösning som är utvecklat till kärnkraftsindustrin i Sverige. Varje Approve-lösning anpassas efter kundens behov.

 

Kärnkraftsbolagen, Ringhals, Forsmark och OKG, har ett myndighetskrav på sig att ha kontroll på sina leverantörer. Kontroll görs genom auditering av leverantörerna och resultaten läggs in i Approve.

 

Klicka för större bild

 

Utvärderingarna registreras i Approve-modulen. Ringhals, Forsmark och OKG delar sin information om leverantörerna. När en inköpare söker i Sellihca visas informationen direkt i supplier list. Där kan man även se vem som utvärderat leverantören och dennes kontaktinformation om man har ytterligare frågor. Att dela information om leverantören är mycket värdefullt.

 

Mer information om Approve.

 

Har du förslag på ett kund case eller har några andra frågor, kontakta Håkan Asp, e-post: hakan.asp@achilles.com eller tel: 08-444 17 22.

 

 

 

Achilles Premium Service

 

Premium Service broschyr PDF

Det här kan du få hjälp med inom ramen för Premium Service
Achilles Premium Service är en kostandsfri tjänst som enkelt hjälper dig att spara tid och resurser i inköpsprocessen samt en direkthjälp för inköpsorganisationer som är anslutna till någon av Achilles nordiska leverantörsregister.

 

1. Achilles kan hjälpa dig med sökningar
2. Om du skickar en lista med leverantörer, ger vi dig svar på vilka som redan är med och lägger in övriga i TransQ med status som ”invited”. Du kan sedan hela tiden följa deras kvalificeringsprocess.
3. Du får hjälp att utforma brev till leverantörer som skall bjudas in.
4. Vi kan hjälpa till att hitta nya leverantörer, ”sourca”.
5. Achilles kan ringa och följa upp inbjudna

leverantörer och prioritera dem i handläggingen.
6. Du kan få kontinuerlig feedback och statusrapporter i Excel-format på "dina" leverantörer.
7. Vi hjälper dig med urvalet vid upphandlingar.

 

Under 2005 har det varit stor aktivitet i systemen och ett flertal lyckade upphandlingar och Premium Service kampanjer har genomförts både i Sverige och Norge. Nedan presenteras några exempel på genomförda Premium Service kampanjer:


OKG, Oskarshamns Kärnkrafts Grupp
Vattenfall Eldistribution. Upphandling av Tekniska konsulttjänster med hjälp av Premium Service kampanj


Läs mer om Premium Service här eller kontakta Victoria Vessali tel: 08-444 17 27 eller e-post victoria.vessali@achilles.com

 

Sellihca Service Desk

 

Sellihca administreras av Achilles Information Centre i Arendal (Norge). På vårt kontor i Arendal är även vår service desk placerad. Service desken hanterar allt från mottagning av beställning till uppdatering av informationen i leverantörsdatabaserna. Service desken är uppdelad i två team, administrationsteam och handläggarteam. Administratörens främsta arbetsuppgifter är att registrera leverantören i leverantörsregistret samt sända ut- och mottaga material. Därefter tar handläggaren vid för att gå igenom allt material för att säkerställa sökbarheten samt lägger slutligen över datan i leverantörsdatabasen. Leverantörsprocessen avslutas med att administratören skickar ut ett kvalificeringsbevis.

 

Sellica service desk består idag av ett team på 5 personer. Leverantörsdatabasen uppdateras en gång i veckan och i genomsnitt är det 25-35 nya och årliga kvalificeringar som uppdateras i databasen.

 

Kontakta Sellihca Service Desk om du behöver hjälp med någon leverantör, tel 08-444 17 28 eller e-post nordic@achilles.com

 

 

 

Marknadsundersökning:
Så nöjda är Ni!


Achilles har under det senaste året haft som en medveten strategi att bli alltmer marknadsorienterade där kunden sätts i fokus. Vid årsskiftet genomförde Achilles en enklare marknadsundersökning mot utvalda inköpare i Sellihca med syftet att få ett översikt på hur nöjda ni är med prekvalificeringssystemet, få förbättrings- och utvecklingsförslag samt informera om och undersöka er kunskap om Achilles Premium Service.

 

Marknadsundersökningen gav Sellihca ett totalt sett gott betyg, även om vi hela tiden strävar efter att bli ännu bättre. De intressanta utvecklingsförlag som vi fick är därför särskilt välkomna. Dessa läggs nu in och prioriteras i Achilles utvecklingsplan.

 

En sammanfattning av svaren:

 

Hur nöjd är du totalt sett med Achilles tjänster och Sellihca, på en skala där 1 är sämst och 5 är bäst?
  Resultat i genomsnitt: 4,1  
Vad tycker du om Achilles nyhetsbrev, på en skala där 1 är sämst och 5 är bäst?  
  Resultat i genomsnitt: 4,2  
Känner du till tjänsten Premium Service?
 
  Svar: En tredjedel har hört talas om tjänsten.  

 

Flera av de tillfrågade hade nyligen börjat använda sig av Sellihca och sa sig därmed inte ha så stor erfarenhet av systemet.

 

 

Ny kontaktperson

 

Håkan Asp
 

Sverige
Håkan Asp är Achilles nya kontaktperson mot inköpare i Sellihca. Håkan har sedan sin examen i Industriell Ekonomi 1997 arbetat som strategisk inköpare med tyngre teknikupphandlingar, men även som verksamhetsutvecklare av inköp. Först på Astra och sedan i Posten. Dessa roller och erfarenheter har gett Håkan bra kunskap om upp-handlingar i stora organisationer, affärs/inköpssystem, verksamhetsutveckling samt change management, kunskaper som nu kommer Achilles väl till nytta

Tel: 08-444 17 22
E-post: hakan.asp@achilles.com